2012’den akılda kalan 1 düzine

January 16th, 2013 by

1. Cevdet Erek dOCUMENTA(13)’de

2. Joseph Kosuth Kuad Galeri’de, Teoman Madra’nın kısa video-yorumu burada

3. Moritz Von Oswald Trio Istanbul’da

4. New Order Berlin’de

5. “Tartışmak Üzere” Konuşmalar Dizisi, Depo’da

6. İsmail Ertürk’ün “Meta-finansın Girdabı” Konuşması, SALT’ta

7. “İktisadın Krizi, Krizin İktisadı” Yüksek Lisans Semineri, Boğaziçi Üniversitesi, İktisat Bölümü

8. “Bir Mekânın Tüketilme Denemesi” Hamursuz Fırını’nda bir sergi

9. mOsantimetre’nin Avrupa Çıkarması

10. Rethinking Marxism‘in siber atağı

11. Contending Economic Theories (MIT Press, 2012)

12. Yeni Türkiye Sinemasından Anadolu manzaraları: Bir Zamanlar Anadolu’da ve Tepenin Ardı